Privacybeleid

Privacybeleid FranklyView

Versie 15 mei 2018

Dit privacybeleid legt uit hoe FranklyView omgaat met de persoonlijke informatie en gegevens van u, uw klanten en respondenten.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, services en websites die worden aangeboden door FranklyView. We verwijzen naar die producten, diensten en websites samen als de "services" in dit beleid. Tenzij anders aangegeven, worden onze diensten geleverd door OrangeLane Media BV.
Vragen? Neem voor vragen over ons privacybeleid of onze activiteiten contact op met FranklyView. Dat kan via post naar Sweelinckplein 35, 2517 GN Nederland of per e-mail: info@franklyview.com.

De belangrijkste privacypunten:

ALS U ENQUÊTES MAAKT:

Uw enquêtegegevens zijn eigendom van u.

Niet alleen dat, maar FranklyView behandelt uw enquêtes alsof ze privé zijn. Wij verkopen deze niet aan derden en we gebruiken de antwoorden op de enquête die u voor eigen doeleinden verzamelt niet, behalve in een beperkt aantal omstandigheden (bijvoorbeeld als we gedwongen zijn door een dagvaarding, of als u uw antwoorden op de enquête openbaar hebt gemaakt).

We beschermen de privacy gevoelige data van de respondenten.

Om het voor u gemakkelijker te maken om mensen uit te nodigen om uw enquêtes in te vullen via e-mail, kunt u lijsten met e-mailadressen uploaden via import of interface. In dit geval fungeert FranklyView louter als een bewaarder van die gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en toestemming om deze gegevens te gebruiken. We verkopen deze e-mailadressen niet en we gebruiken ze alleen zoals door u is aangegeven en in overeenstemming met dit beleid. Hetzelfde geldt voor alle e-mailadressen en eventueel andere persoonlijke data verzameld door uw enquêtes.


We bewaren uw gegevens veilig.

Enquêtegegevens worden opgeslagen op servers in Nederland. FranklyView verwerkt uw enquêtegegevens namens u en volgens uw instructies (inclusief degene die in dit privacybeleid zijn overeengekomen).

 

ALS U ENQUÊTES BEANTWOORDT:

Enquêtes worden beheerd door makers van enquêtes.

Enquêtemakers houden elke dag enquêtes via onze services. We hosten de enquêtes op onze websites en verzamelen de antwoorden die u indient bij de maker van het onderzoek. Als u vragen heeft over een enquête waaraan u deelneemt, neem dan rechtstreeks contact op met de maker van de enquête. FranklyView is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die enquête of uw antwoorden daarop. De maker van het onderzoek is meestal dezelfde persoon of organisatie die u heeft uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek en soms hebben zij hun eigen privacybeleid.

Zijn uw antwoorden anoniem?

Dit is afhankelijk van hoe de maker van de enquête de enquête heeft geconfigureerd. Dit moet worden gecommuniceerd voordat u begint met het beantwoorden van de vragen, hetzij in de e-mailuitnodiging of in de enquête. Neem indien gewenst contact op met de enquête-maker om meer te weten te komen over anonimiteit van respondenten.

Wij verkopen uw antwoorden niet aan derden, over delen beslist u zelf

FranklyView verkoopt uw antwoorden niet aan externe organisaties. In de enquête kan de mogelijkheid geboden worden om uw antwoorden te delen met social media platformen en reviewsites. U beslist hierover zelf bij het invullen van de vragen.

Wanneer de maker van de enquête beleid voert dat op dit punt afwijkend is, moet dat voorafgaand aan het invullen van de vragen gemeld worden. Bij twijfel kunt u contact met hen opnemen. FranklyView fungeert slechts als bewaarder namens de onderzoeksmaker die uw gegevens beheert.

Als u denkt dat een enquête onze Gebruiksvoorwaarden schendt of mogelijk bezig is met illegale activiteiten, meldt u dit aan info@franklyview.com

 

De langere versie van ons privacybeleid

Enquêtemakers en -respondenten
FranklyView wordt gebruikt door makers van enquêtes (mensen die online enquêtes maken en uitvoeren) en enquête-respondenten (mensen die deze enquêtes beantwoorden). De informatie die we ontvangen van enquêtemakers en enquête-respondenten en hoe we hiermee omgaan, verschilt, daarom hebben we dit privacybeleid opgesplitst in twee delen.PRIVACY VOOR ENQUÊTEMAKERSWelke informatie verzamelt FranklyView?Wanneer u FranklyView gebruikt, verzamelen we informatie over u en uw gebruik van onze diensten uit verschillende bronnen. Deze staan ​​hieronder vermeld. De secties hierna beschrijven wat we met deze informatie doen.Informatie die wij rechtstreeks van u verzamelen
Registratie informatie. U hebt een FranklyView-account nodig voordat u enquêtes kunt maken op FranklyView. Wanneer u zich registreert voor een account, verzamelen wij uw gegevens nodig om de enquête en e-mailuitnodigingen te maken.

 

Facturatie gegevens. Als u een betaling verricht aan FranklyView, moeten wij u uw factuurgegevens verstrekken, zoals een naam, adres, e-mailadres en financiële informatie die overeenkomt met de door u gekozen betalingsmethode (bijvoorbeeld een creditcardnummer en een vervaldatum of een bankrekeningnummer). ). Als u een factuuradres opgeeft, beschouwen we dat als de locatie van de accounthouder.

 

Account instellingen. U kunt verschillende voorkeuren en persoonlijke gegevens instellen op pagina's zoals uw accountinstellingenpagina. Bijvoorbeeld uw standaardtaal, tijdzone en communicatievoorkeuren (bijvoorbeeld kiezen voor in of uit het ontvangen van response alert en rapporten van FranklyView).


Adresinformatie. We staan u toe om e-mailadressen vanuit uw CRM/PMS te importeren en e-mailadressen en te koppelen aan e-mailuitnodigingen. Daardoor kunt u eenvoudig mensen uitnodigen om deel te nemen aan uw enquêtes. We gebruiken deze e-mailadressen niet voor onze eigen doeleinden. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze data en voor het hebben van toestemming om deze e-mail adressen adressen te gebruiken.


Enquêtegegevens. We slaan uw enquêtegegevens (vragen en antwoorden) voor u op.

Andere gegevens die u bewust met ons deelt. We kunnen uw persoonlijke gegevens of gegevens verzamelen als u deze bij ons indient in een andere context. Bijvoorbeeld als u ons een testimonial verstrekt of wanneer u deelneemt aan een demo of supportsessie die op afstand wordt verzorgd.
We beschermen de e-mailadressen van uw respondenten en andere persoonlijke gegevens. FranklyView zal uw enquête-respondenten of mensen in uw adresboek niet e-mailen, behalve voor uw eigen doel. We verkopen deze e-mailadressen zeker niet aan derden.Informatie die we over u verzamelen uit andere bronnen
Gebruiksgegevens. We verzamelen gebruiksgegevens over u wanneer u met onze diensten communiceert. Dit kan onder meer zijn welke webpagina's u bezoekt, waarop u klikt, wanneer u die acties hebt uitgevoerd, enzovoort. Bovendien houden onze webservers, zoals de meeste websites van tegenwoordig, logbestanden bij die gegevens registreren telkens wanneer een apparaat die servers benadert. De logbestanden kunnen gegevens bevatten over de aard van elke toegang, inclusief oorspronkelijke IP-adressen.

Apparaatgegevens. We kunnen gegevens verzamelen van het apparaat en de applicatie die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze services, zoals uw IP-adres en browsertype. We kunnen ook uw geografische locatie afleiden op basis van uw IP-adres.

 

Verwijzingsgegevens. Als u op een FranklyView-website uit een externe bron komt (zoals een link op een andere website of in een e-mail), kunnen wij informatie vastleggen over de bron die u naar ons heeft doorverwezen.

 

Informatie van derden. We kunnen uw persoonlijke gegevens of gegevens van derden verzamelen als u deze derden toestemming geeft om uw informatie met ons te delen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen wanneer u de mogelijkheid gebruikt om te registreren en aan te melden bij FranklyView met uw Facebook-accountgegevens. Als u dit doet, wordt de authenticatie van uw aanmeldingsgegevens afgehandeld door Facebook en verzamelen wij alleen informatie over uw Facebook-account die u uitdrukkelijk met ons wilt delen op het moment dat u toestemming geeft om uw FranklyView-account te koppelen aan uw Facebook-account.
Informatie van paginatags. We kunnen trackingdiensten van derden gebruiken die cookies en paginatags gebruiken (ook bekend als webbakens) om geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens over bezoekers van onze websites te verzamelen. Deze gegevens omvatten gebruiks- en gebruikersstatistieken.

 

Hoe gebruikt FranklyView de informatie die we verzamelen?We behandelen uw vragen en antwoorden voor enquêtes als informatie die privé voor u is. We weten dat u in veel gevallen uw enquêtevragen en -antwoorden (die we gezamenlijk 'enquêtedata' noemen) privé wilt houden. Tenzij u beslist om uw enquêtevragen en / of reacties met het publiek te delen, gebruiken wij uw onderzoeksgegevens niet voor onze eigen doeleinden, behalve in de beperkte omstandigheden die worden beschreven in dit privacybeleid of tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben. Wij verkopen uw enquêtegegevens niet aan derden.Over het algemeen gebruiken we de informatie die we van u verzamelen in verband met het leveren van onze services aan u en namens u aan uw respondenten. Specifieke manieren waarop we deze informatie gebruiken, worden hieronder bijvoorbeeld vermeld. (Zie het volgende gedeelte van dit privacybeleid om te zien met wie we uw informatie delen.)

Om u van onze diensten te voorzien.
Dit omvat het bieden van klantenondersteuning, wat ons vereist dat we toegang hebben tot uw informatie om u te helpen (zoals bij het ontwerpen en opzetten van enquêtes of technische probleemoplossing).

 

Als u ervoor kiest om uw FranklyView-account te koppelen aan een account van een derde partij (zoals uw Google- of Facebook-account), kunnen we de informatie die u ons toestaat, van die derde partijen gebruiken om u extra functies, services en gepersonaliseerde inhoud te bieden. Ook kan deze koppeling gebruikt worden om antwoorden van respondenten te delen op deze platformen. Door het gebruik van FranklyView geeft u hiervoor toestemming. U kunt dit aanpassen door FranklyView hierover te informeren. De respondent beslist zelf over het delen van antwoorden door deze mogelijkheid binnen de enquête te benutten, dan wel te negeren.
Wij gebruiken intern uw informatie, inclusief bepaalde enquêtegegevens, voor de volgende beperkte doeleinden:
– Om onze services en functies te bewaken en te verbeteren. We voeren intern statistische en andere analyses uit van de informatie die we verzamelen (inclusief gebruiksgegevens, apparaatgegevens, verwijzingsgegevens en informatie van paginatags) om gebruikersgedrag en -trends te analyseren en meten, om te begrijpen hoe mensen onze services gebruiken en om te volgen, problemen op te lossen en onze diensten verbeteren. We gebruiken de niet-openbare inhoud van enquêtes (d.w.z. de inhoud van vragen en antwoorden die u niet openbaar hebt gedeeld) echter voor deze doeleinden.
– Om te onze gebruiksvoorwaarden te kunnen handhaven.

– Om mogelijk illegale activiteiten te voorkomen.
– Om te screenen op ongewenste of beledigende activiteit. We hebben bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen die inhoud screenen op phishingactiviteiten, spam en fraude.
– Om nieuwe services, functies of inhoud te maken (alleen openbare gegevens en metagegevens). We kunnen publieke enquêtedata en geanonimiseerde enquêtemetadata (dat wil zeggen gegevens over de kenmerken van een enquête maar niet van de niet-openbare inhoud) gebruiken om nieuwe services, functies of inhoud te maken en te bieden. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar statistieken zoals responspercentages, vraag- en antwoordwoordtellingen en het gemiddelde aantal vragen in een enquête en interessante observaties hierover publiceren voor informatieve of marketingdoeleinden. Wanneer we dit doen, zullen noch individuele enquêtemakers of respondenten van het onderzoek geïdentificeerd of identificeerbaar zijn tenzij we hun toestemming hebben verkregen.
– Om het aanmaken van rekeningen en het aanmeldingsproces te vergemakkelijken. Als u ervoor kiest om uw FranklyView-account te linken aan een account van een derde partij (zoals uw Google- of Facebook-account), gebruiken we de informatie die u ons hebt toegestaan ​​van die derde partijen om het aanmaken en inloggen van uw account te vergemakkelijken. Klik hier voor meer informatie.
– Om contact met u op te nemen over uw service of account. We sturen u af en toe mededelingen van transactionele aard (bijvoorbeeld servicegerelateerde aankondigingen, factureringsgerelateerde zaken, wijzigingen in onze services of ons beleid, een welkomstbericht wanneer u zich voor het eerst registreert). U kunt zich niet afmelden voor deze communicatie, omdat zij verplicht zijn om onze services aan u te leveren.
– Om op de juiste wijze te reageren op juridische verzoeken en om schade te voorkomen. Als we een dagvaarding of een ander juridisch verzoek ontvangen, moeten we mogelijk de gegevens controleren die we bijhouden om te bepalen hoe we moeten reageren.

Met wie delen of onthullen wij uw informatie?
Wanneer kunnen we uw enquêtegegevens bekendmaken aan derden? Slechts voor een beperkt aantal redenen. Meestal delen we uw informatie met onze serviceproviders die ons helpen onze services aan u te leveren. We binden deze serviceproviders contractueel om uw informatie vertrouwelijk te houden en deze alleen te gebruiken om hun diensten aan ons te leveren. Door gebruik te maken van onze services machtigt u FranklyView om op deze manier diensten namens u uit te besteden.Zeldzamer omstandigheden zijn onder meer wanneer we informatie moeten delen indien wettelijk vereist, of in een bedrijfsreorganisatie- of acquisitiecontext (zie hieronder voor meer details).


Deel uw enquêtes met het publiek. Uw enquêtes zijn standaard privé. U kunt bepalen wie aan uw enquête kan deelnemen door uw accountinstellingen te wijzigen. Onderzoeken kunnen bijvoorbeeld volledig openbaar zijn (en indexeerbaar door zoekmachines), beveiligd zijn met een wachtwoord of gedistribueerd worden naar een beperkte lijst van mensen.

We erkennen onze verantwoordelijkheid om de privacy van uw gegevens te waarborgen. Omdat dat vertrouwen erg belangrijk voor ons is, is het enige moment dat we uw persoonlijke gegevens of enquêtegegevens zullen delen of delen met een derde partij wanneer we een van de drie dingen hebben gedaan, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving: (a) wanneer we u hebben geïnformeerd, zoals bijvoorbeeld in dit privacybeleid; (b) wanneer we u uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen, bijvoorbeeld via een selectievakje voor opt-in; of (c) wanneer de informatie anoniem is gemaakt zodat personen er niet door kunnen worden geïdentificeerd. Waar dit wettelijk vereist is, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen voorafgaand aan het bekendmaken of delen van persoonlijke informatie.

Wat we kunnen delen:
Uw informatie met onze serviceproviders. We gebruiken serviceproviders die ons helpen onze services aan u te leveren. Wij geven relevante personen die voor sommige van deze providers werken toegang tot uw informatie, maar alleen voor zover noodzakelijk om hun diensten voor ons te kunnen uitvoeren. We zorgen daarbij voor contractuele en technische bescherming om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie en die van uw klanten wordt gehandhaafd, alleen gebruikt voor de levering van hun diensten aan ons, en behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid.

Uw accountgegevens aan uw contactpersoon voor facturering en betaling. Als uw gegevens (zoals de accounthouder) verschillen van de factureringscontacten die voor uw account zijn vermeld, kunnen we uw identiteits- en accountgegevens op hun verzoek aan de contactpersoon voor facturering bekendmaken (we proberen ook meestal om u op de hoogte te stellen van dergelijke verzoeken). Door gebruik te maken van onze services en akkoord te gaan met dit privacybeleid, stemt u in met deze openbaarmaking.

 

Geaggregeerde informatie aan derden om onze services te verbeteren of promoten. Er kunnen geen personen worden geïdentificeerd of gekoppeld aan enig deel van de informatie die we delen met derden om onze services te verbeteren of promoten.

De aanwezigheid van een cookie om onze diensten te adverteren. We kunnen adverteerders vragen advertenties weer te geven die onze services promoten op andere websites. We kunnen hen vragen deze advertenties te leveren op basis van de aanwezigheid van een cookie, maar hierbij wordt geen andere informatie met de adverteerder gedeeld.

Uw informatie indien vereist door de wet. We kunnen uw informatie bekendmaken zoals vereist of ​door de wet, of wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en / of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, rechterlijk bevel, dagvaarding of ander juridisch proces dat aan ons wordt betekend.

Uw informatie als er een verandering in bedrijfseigendom of -structuur is. Als de eigendom van alle of vrijwel al onze bedrijfsactiviteiten verandert, of we ondernemen een bedrijfsreorganisatie (inclusief een fusie of consolidatie) of een andere actie of overdracht tussen entiteiten van FranklyView, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat FranklyView uw informatie overdraagt ​​aan de nieuwe eigenaar of opvolger/entiteit zodat we onze services kunnen blijven aanbieden. Indien nodig, zal FranklyView het toepasselijke gegevensbeschermingsagentschap in elk rechtsgebied van een dergelijke overdracht in kennis stellen in overeenstemming met de kennisgevingsprocedures volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Informatie waar u uitdrukkelijk mee instemt, wordt gedeeld. Wij kunnen bijvoorbeeld uitdrukkelijk uw toestemming vragen om uw contactgegevens aan derden te verstrekken voor verschillende doeleinden, inclusief om deze derde partijen toestemming te geven contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden. (U kunt uw toestemming later intrekken, maar als u geen communicatie meer wilt ontvangen van een derde partij waaraan wij uw informatie hebben verstrekt, moet u rechtstreeks contact opnemen met die derde partij.)

Wat zijn uw rechten op bewerking van uw gegevens?
Via uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u toegang tot uw FranklyView account. U bent verantwoordelijk voor het beheer van de toegang tot uw account. Wij adviseren om uw wachtwoord periodiek te wijzigen en controle te houden over welke (oud)-medewerkers toegang hebben tot de gegevens.


Binnen FranklyView kunt u:

Uw accountgegevens updaten. U kunt uw registratie en andere accountinformatie bijwerken op uw Mijn account-pagina. Informatie wordt onmiddellijk bijgewerkt.
Een download / backup van uw enquêtegegevens maken. Wij bieden u de mogelijkheid uw enquêtegegevens in verschillende indelingen te exporteren, te delen en te publiceren. Hiermee kunt u uw eigen back-ups maken of offline gegevensanalyse uitvoeren.
Uw enquêtegegevens wissen. Door enquêtegegevens te verwijderen op de manieren die op deze pagina worden beschreven, worden enquêtegegevens niet onmiddellijk permanent verwijderd. Zolang u een account bij ons onderhoudt, bewaren wij uw verwijderde gegevens voor het geval u per ongeluk iets verwijdert en moet herstellen (wat u kunt doen verzoek door contact op te nemen met de klantenservice). Voor zover wettelijk toegestaan, zullen we uw gegevens permanent verwijderen als u verzoekt om uw account te annuleren.
Uw account stopzetten. Neem contact op met de klantenondersteuning om uw account te annuleren en te verwijderen. Als u uw account verwijdert, worden alle onderzoeksgegevens in het account permanent verwijderd, zoals wettelijk is toegestaan, en wordt uw toegang tot andere services waarvoor een FranklyView-account is vereist, uitgeschakeld. We zullen reageren op een dergelijk verzoek en op elk passend verzoek om toegang, correctie, update of verwijdering van uw persoonlijke gegevens binnen de wettelijk vastgestelde termijn (indien van toepassing) of zonder buitensporige vertraging. We zullen prompt verzoeken om het verwijderen van persoonlijke gegevens verwerken, tenzij het verzoek technisch niet haalbaar is of als dergelijke gegevens wettelijk moeten worden bewaard (in welk geval we de toegang tot dergelijke gegevens blokkeren, indien wettelijk vereist).

Hoelang bewaren we persoonlijke gegevens?
Over het algemeen behouden we de (anonieme) antwoorden zolang u een account bij ons heeft, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen of onze overeenkomsten te handhaven. Gegevens die van onze servers worden verwijderd, kunnen tot ongeveer 12 maanden daarna als kopie online of op off-site back-upmedia bewaard worden.

We bewaren de persoonlijke gegevens van uw klanten standaard 6 maanden. Over het algemeen zijn dit de NAW-gegevens die we van u hebben ontvangen per e-mail, via API of FTP uit uw CRM / PMS-systeem. Na deze periode zullen we persoonlijke gegevens verwijderen en de anonieme reacties bewaren voor analysedoeleinden. U kunt de standaardperiode voor het opslaan van persoonlijke gegevens in FranklyView wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met uw eigen privacybeleid.

 

Bestanden die via e-mail, API of FTW vanuit uw CRM/PMS worden aangeleverd voor import in FranklyView, worden maximaal 28 dagen bewaard op onze servers. Dit om eventuele vragen over de import te kunnen beantwoorden en eventuele fouten te kunnen herstellen. Na deze periode worden deze bestanden verwijderd.

Als u onze service gebruikt voor online inchecken en daarbij om een paspoortnummer vraagt, slaan wij dit tot 28 dagen na uitcheckdatum op.
U kunt onze services gebruiken om respondenten te vragen zich te registreren voor of zich te abonneren op e-mailnieuwsbrieven, contactverzoek, promoties en andere doeleinden. Respondenten moeten daarvoor opnieuw hun contactgegevens invullen. Deze contactvelden worden standaard zonder einddatum opgeslagen. Indien nodig kunt u de opslagperiode in overeenstemming brengen met uw eigen privacybeleid door deze gegevens binnen FranklyView te wissen.Respondentenrechten onder GDPR/AVG
FranklyView stelt u als survey-maker in staat om individuele gegevens van respondenten op t vragen, te bekijken, te exporteren, te verwijderen en te corrigeren.Beveiliging, cookies en andere belangrijke informatie
Wijzigingen in dit privacybeleid. We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen, maar als we dit doen, zullen we u op de hoogte brengen door de wijzigingen op deze website te publiceren. Als we vaststellen dat de wijzigingen van materieel belang zijn, zullen we u een extra, opvallende kennisgeving sturen die geschikt is in de gegeven omstandigheden, zoals via e-mail.Voor eventuele wijzigingen in dit privacybeleid waarvoor u vooraf toestemming moet geven, zullen wij u tijdig op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen voordat deze van kracht worden en u de mogelijkheid bieden om met deze wijzigingen in te stemmen. Als u uw abonnement niet annuleert en onze services blijft gebruiken na de periode van tevoren opzegging, wordt u geacht uitdrukkelijk akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen in ons privacybeleid. Als u het niet eens bent met de voorwaarden van dit privacybeleid of een bijgewerkte privacyverklaring, dan verzoeken wij u contact op te nemen met FranklyView.

Veiligheid. We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens en gegevens met integriteit en zorg te behandelen. Ongeacht de beveiligingsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen die we nemen, bestaat echter altijd het risico dat uw persoonlijke gegevens door onbevoegde derden worden bekeken en gebruikt als gevolg van verzamelen en verzenden van uw gegevens via internet. Als we dit ontdekken, stellen we u binnen 48 uur op de hoogte.

Cookies. We kunnen cookies op onze websites gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes gegevens die we opslaan op het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze services, zodat we terugkerende gebruikers kunnen herkennen. Elke cookie vervalt na een bepaalde periode, afhankelijk van waarvoor we het gebruiken. We gebruiken cookies om verschillende redenen:
Om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Als u de functie 'Onthoud mij' gebruikt wanneer u zich aanmeldt bij uw account, kunnen we uw gebruikersnaam opslaan in een cookie zodat u sneller kunt inloggen wanneer u terugkeert naar FranklyView.
Om veiligheidsredenen. We gebruiken cookies om uw identiteit te verifiëren, zoals het bevestigen of u momenteel bent aangemeld bij FranklyView.
Om u gepersonaliseerde inhoud te bieden. We kunnen gebruikersvoorkeuren, zoals uw standaardtaal, opslaan in cookies om de inhoud die u ziet te personaliseren. We gebruiken ook cookies om ervoor te zorgen dat gebruikers bepaalde enquêtes die ze al hebben voltooid, niet opnieuw kunnen afleggen.
Om onze diensten te verbeteren. Wij gebruiken cookies om uw gebruik van onze websites te meten en verwijzingsgegevens bij te houden, en om af en toe verschillende versies van inhoud aan u weer te geven. Deze informatie helpt ons onze services te ontwikkelen en te verbeteren en de inhoud die we aan gebruikers weergeven te optimaliseren.

Blogs en fora. Onze website biedt mogelijk publiek toegankelijke blogs en communityforums. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u op deze gebieden verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele persoonlijke informatie die u op deze gebieden van onze site wilt indienen.

 

Login