Copyright

FranklyView behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van deze website en de diensten en materialen die worden aangeboden.

De Site en de Diensten en alle informatie en schermen die verschijnen op deze website, met inbegrip van documenten, diensten, templates, website design, opties voor delen, tekst, afbeeldingen, logo's, foto’s en iconen, alsmede de regeling daarvan, zijn eigendom van FranklyView, aan haar gelieerde ondernemingen, of haar externe licentiegevers.

Tenzij anders vereist of beperkt door de toepasselijke wetgeving, is elke reproductie, verspreiding, wijziging, overdracht, of publicatie van enig auteursrechtelijk beschermd materiaal ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende of licentie.

FranklyView behoudt zich alle rechten voor op de site en de diensten die niet uitdrukkelijk zijn toegekend. FranklyView is een handelsmerk van OrangeLane Media in Nederland en van haar filialen en aangewezen vertegenwoordigers in diverse andere rechtsgebieden over de hele wereld. Andere handelsmerken, namen en logo's op deze site zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. 

Login